απουσί ς

33177172H  μ ρα που ανακαλύπτ ις ότι το     γκατ λ ιψ  το πληκτρολόγιο,  ίναι μια μαύρη μ ρα.

Πρ π ι να συνηθίσ ις πια στην ιδ α πως όλ ς οι υπ ροχ ς λ ξ ις σωσίβια,  χουν χαθ ί στην αφιλόξ νη θάλασσα μιας λ υκής σ λίδας.

 ρωτας

 υτυχία

 γώ

 σύ

 μ ίς

Μ  τρόμο σκ φτ σαι τι θα συν βαιν  αν ποτ  το    αποφάσιζ  να φύγ ι κι από τις φωνητικ ς σου χορδ ς. Πόσο άσχημη, αλλιώτικη, π ζή τροπή θα πάρ ι η ζωή σου. Όταν  γώ,  σύ,  μ ίς θα μ ίνουμ  μόνοι κι ανυπ ράσπιστοι απ ναντι σ’ αυτούς. Που προνόησαν να φτιάξουν τη ζωή τους χωρίς να στηριχτούν στα   .

 

 

—-

6 thoughts on “απουσί ς

  1. Και η επόμενη επιδείνωση: να εξαφανιστεί και από τη σκέψη. Τότε που χωρίς λεκτισμούς ελιτισμούς θα κρατιέται με αγωνία μόνο από όσες λέξεις εξακολουθούν να προφέρονται το ίδιο, ιρων ία, ίλωτας, παιδ ία, αδύναμα νήματα για έναν κάποτε πιο πλήρη κόσμο.

  2. Πόσο θα ήθελα να σας (Kapa και Sc) καταλαβαίνω.Συνήθως δεν τα καταφέρνω.. Eντάξει το εψιλον λείπει…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s